میلگرد های آلیاژی

فولاد‌های مقاوم به حرارت، نوعی از فولاد‌های خاص هستند که قابلیت مقاومت در برابر دماها و شرایط حرارتی بالا را دارند. این فولاد‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در شرایط با دما و فشار بالا، مانند فرآیندهای حرارتی، پخت‌های صنعتی، و تولید قطعاتی که نیاز به مقاومت به حرارت دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فولاد‌های مقاوم به حرارت باید دارای استحکام مکانیکی و پایداری در برابر تغییرات دما باشند تا بتوانند در شرایط حرارتی بالا به خوبی عمل کنند. همچنین، باید دارای مقاومت به اکسیداسیون و زنگ‌زدگی باشند تا در برابر اثرات مخرب دما و شرایط پراکنده‌ی محیط قرار گیرند.

از فولاد‌های مقاوم به حرارت در تولید انواع قطعات مکانیکی صنعتی، قطعات موتورها، اجزاء توربین‌ها، و تجهیزات حرارتی استفاده می‌شود. این فولاد‌ها توسط استانداردها و مشخصات فنی مشخص می‌شوند و تولید و استفاده‌ی آن‌ها باید با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام شود. توجه به انتخاب و استفاده از فولاد‌های مقاوم به حرارت باعث افزایش عمر مفید و کارآیی تجهیزات و قطعات مکانیکی در شرایط حرارتی بالا می‌شود.